Přesný výpočet potenciálových a singulárních integrálů pro metodu momentů

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_singular
Popis:

Zpracujte problematiku singulárních a potenciálových integrálů, které se vyskytují v metodě momentů pro RWG bázové funkce. Porovnejte rychlost výpočtu a dosaženou přesnost, diskutujte případné rozdíly a jejich příčinu. Skripty budou využity v momentovém řešiči planárních struktur na pracovišti a v dalších přidružených programech. V případě singulárních řešení navrhněte vhodné techniky pro odstranění singularit a ověřte s teoretickými předpoklady.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí