Porovnání reaktance transformátoru v rozptylovém uspořádání cívek s transformátorem v standardním koaxiálním uspořádání vinutí

Kontakt: Pankrác Vítězslav – pankrac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Cílem práce je porovnat na existujícím modelu transformátoru s přepojitelným vinutím rozptylové reaktance při zapojení cívek v koaxiálním uspořádání, kdy je problém početně  relativně snadno řešitelný,  se zapojením cívek v rozptylovém prostorovém uspořádání, které již analyticky analyzovat nelze. Následně ověřit použitelnost numerického simulačního programu pro výpočty reaktancí v podobném prostorovém rozptylovém uspořádání.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole