Polarizační čistota antén

Kontakt: Mazánek Miloš – mazanekm(z)fel.cvut.cz
pol_cistota-antena
Popis:

Práce (BAP, DIP či projekt) zahrnuje studium polarizačních vlastností antén a jejich přehled z hlediska dosažitelných parametrů (polarizačních vlastností). Na základě rešerše definujte základní podmínky pro dosažení velké polarizační čistoty a podle pokynů vedoucího práce zpracujte přehled metod řešení a dosažených výsledků.
V případě projektu magisterského studia či diplomové práce se zadání rozšiřuje o prostudování vlivu polarizačních filtrů, superstrátů, o metodu sešívání vidů a o použití frekvenčně selektivních struktur (meta struktur). Výstupem práce je pak volba vhodného typu antény a provedení jejího návrhu s ohledem na vysokou polarizační čistotu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí