Polarizačně-diverzitní antény

Kontakt:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@…

DP_FEKO_Curr
Popis:

Seznamte se s možnostmi návrhu kompaktních antén, které v závislosti na konfiguraci napájení budí různě polarizované pole. Takové antény jsou důležité z hlediska efektivního využití přenosového kanálu u mobilních komunikací. Práce bude spočívat ve využití modální dekompozice a modelování v simulátoru EM pole.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí