Pokrytí prostor pomocí komunikace ve viditelném světle (VLC)

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Projekty budou dle dohody zaměřeny na návrhy subsystémů (vysílače-přijímače), metody měření a parametrizace VLC systémů, či modely a analýzy pro pokrytí vnitřních prostor, ekvalizace atd.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika