Pokrytí prostor pomocí komunikace ve viditelném světle (VLC)

Kontakt:

S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Projekty budou dle dohody zaměřeny na návrhy subsystémů (vysílače-přijímače), metody měření a parametrizace VLC systémů, či modely a analýzy pro pokrytí vnitřních prostor, ekvalizace atd.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika