PCI-E karta s FPGA pro vstup a výstup dat z PC

Kontakt: Mudroch Martin – mudrom1(z)fel.cvut.cz
Xilinx_Spartan_board
Popis:

Implementujte na dostupném vývojovém kitu s FPGA Xilinx a PCI-E rozhraním vstupně výstupní logger dat. Vytvořete demostrační program na platformě Windows nebo Linux, který bude k jednotlivým portům přistupovat a naměřená data číst nebo výstupní data zapisovat.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Ostatní