PCI-E karta s FPGA pro vstup a výstup dat z PC

Kontakt:

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@…

Xilinx_Spartan_board
Popis:

Implementujte na dostupném vývojovém kitu s FPGA Xilinx a PCI-E rozhraním vstupně výstupní logger dat. Vytvořete demostrační program na platformě Windows nebo Linux, který bude k jednotlivým portům přistupovat a naměřená data číst nebo výstupní data zapisovat.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Ostatní