Optický spektrální analyzátor

Kontakt:

J. Šístek, sistekj@…

Sistek-prj-OSA
Popis:

K účinnému rozkladu světla do spektra se využívají tzv. difrakční mřížky. Po doplnění o vstupní a výstupní optiku vznikne spektrální analyzátor. Práce spočívá v geometrickém návrhu a experimentálním ověření.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika