Optický spektrální analyzátor

Kontakt: Šístek Jan – sistekj(z)fel.cvut.cz
Sistek-prj-OSA
Popis:

K účinnému rozkladu světla do spektra se využívají tzv. difrakční mřížky. Po doplnění o vstupní a výstupní optiku vznikne spektrální analyzátor. Práce spočívá v geometrickém návrhu a experimentálním ověření.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika