Optické spoje Země-satelit

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Analýza vlivu atmosféry na optické spoje mezi pozemním segmentem a satelitem/družicí

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika