Optické spoje Země-satelit

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýza vlivu atmosféry na optické spoje mezi pozemním segmentem a satelitem/družicí

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika