Optické sítě v hazardním prostředí

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Simulace a testy optických sítí a komponent v hazardním prostředí (teplotní vlivy, ozáření, povodně)

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika