Optické sítě v hazardním prostředí

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Simulace a testy optických sítí a komponent v hazardním prostředí (teplotní vlivy, ozáření, povodně)

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika