Optická vlákna pro střední infračervenou oblast

Kontakt:

M. Komanec, komanmat@…, S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Návrh a parametrizace vláknových komponent pro infračervenou oblast.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika