Optická vlákna pro střední infračervenou oblast

Kontakt: Komanec Matěj – komanmat(z)fel.cvut.cz
Popis:

Návrh a parametrizace vláknových komponent pro infračervenou oblast.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika