Optická vlákna jako senzory kapalin

Kontakt:

S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Návrh, vývoj a testy optických vláknových sensorů.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika