Nové třídění vlasních čísel a modů

Kontakt:
Capek_prj_Pearson
Popis:

Nastudujte tzv. zobecněný vlastní problém (generalized eigenvalue problem), přesněji pak dekompozici do charakteristických modů. Soustřeďte se na důvody, které vedou na problémy s neúplností výsledné báze. Pokuste se upravit stávající třídící algoritmus využitím Pearsonovy korelace, což povede na zlepšení výsledků oproti jednoduché korelační metodě. Případně zlepšení kvantifikujte na několika zvolených příkladech.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí