Nepřímá dekompozice charakteristických modů do sférických harmonik

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_spherical
Popis:

Seznamte se s modálním řešením “kulového vlnovodu” (tj. mody volného prostoru ve sférických souřadnicích) a podrobně nastudujte tvar výsledného řešení. Ve vybraném matematickém programu (např. MATLAB, Mathematica) tyto mody vykreslete. Dále potom pomocí korelace určete koeficienty podobnosti mezi jednotlivými harmonikami a tvarem vyzářeného pole daného charakteristického modu. Rozklad do charakteristických modů, vč. integrace na kouli je po určitých úpravách k dispozici.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí