Návrh SIW komponent

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
04
Popis:

Navrhněte a zrealizujte filtry/děliče výkonu/směrovou vazbu/anténu ve vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW – substrate integrated waveguide). Součástí návrhu musí být i optimalizovaný přechod SIW-CPWG (uzemněné koplanární vedení). Snažte se dosáhnout na přívodních vedeních útlumu odrazem lepší než 15 dB v celém pásmu použitelnosti. Součástí návrhu bude i charakterizace parametrů substrátu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření