Návrh, konstrukce a ověření sondy pro měření nízkofrekvenčních elektrických polí

Kontakt: Pankrác Vítězslav – pankrac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Cílem práce je navrhnout sondu pro měření elektrického pole o relativně nízkém kmitočtu (do 1 MHz), která by umožnila bodové měření rušivých elektrických polí, která jsou generována různými přístroji spotřební elektroniky, jako jsou například kmitočtové měniče malých elektrických pohonů, či spínané zdroje.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole