Návrh aplikátoru pro mikrovlnnou léčbu nádorových onemocnění

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
tema1
Popis:

Projekt je zaměřen na návrh mikrovlnného aplikátoru pro léčbu nádorových onemocnění tzv. hypertermií. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve tkáni – tato veličina určuje teplotní rozložení. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole