Návrh aplikátoru pro mikrovlnnou léčbu nádorových onemocnění

Kontakt:

Prof. Jan Vrba, vrba@…

tema1
Popis:

Projekt je zaměřen na návrh mikrovlnného aplikátoru pro léčbu nádorových onemocnění tzv. hypertermií. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve tkáni – tato veličina určuje teplotní rozložení. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole