Návrh a realizace mikrovlnných aktivních i pasivních obvodů

Kontakt:

Prof. Karel Hoffmann, hoffmann@…

Kopie nový-1
Popis:

Lze realizovat různé obvody formou planárních struktur, např. 1) Mikrovlnné senzory pro přesné měření malých vzdáleností, 2) Tranzistorový nízkošumový zesilovač, 3) Vysílací část mikrovlnného pojítka na 10,5 GHz, 4) Tranzistorový oscilátor 8,5 GHz s kmitočtovým zdvojovačem, 5) Tranzistorový oscilátor 18-19 GHz, 6) Planární zdvojovač kmitočtu, 7) Mikrovlnný tranzistorový oscilátor, 8) Tranzistorový výkonový zesilovač 12-18 GHz.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření