Návrh a konstrukce jednoduchého zdroje vysokého napětí

Kontakt: Pankrác Vítězslav – pankrac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Cílem práce je navrhnout zdroj stejnosměrného vysokého napětí, který bude sloužit pro experimentální a demonstrační účely. Výstupní napětí zdroje bude regulovatelné v rozmezí 0 – 20kV. Velikost výstupního proudu bude omezena na bezpečnou hodnotu. Součástí práce je konstrukční návrh a sestavení zdroje s následným ověřením jeho parametrů měřením.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Ostatní