Navázání laserové diody do vlákna

Kontakt:

J. Šístek, sistekj@…

Sistek-prj-vazbaLD
Popis:

Světlo z diody je třeba upravit vhodnou čočkou předtím, než je navázáno do vlákna. Základem projektu je simulace, na kterou naváže experiment.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika