Náhradní modely elektricky malých antén

Kontakt: Hazdra Pavel – hazdrap(z)fel.cvut.cz
3-Figure2-1
Popis:

Pro účely efektivního návrhu malých antén prostudujte možnosti jejich náhrady pomocí obvodu z diskrétních prvků. Vlastnosti vytvořených modelů budou porovnány s elektromagnetickou simulací v profesionálním software.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí