Modely šíření vln pro 5G+ sítě

Kontakt: Pechač Pavel – pechac(z)fel.cvut.cz
Popis:

Technologie mobilních sítí 5G předpokládá využití nových frekvenčních pásem až do 100 GHz, dosud v mobilních spojích nevyužívaných. To přináší nové výzvy pro modelování šíření vln pro plánování těchto systémů, od šíření mm vln v zástavbě, vícecestného šíření pro směrové antény, po vlivy atmosféry.  Rámcové téma tak nabízí možnost řady úžeji zaměřených dílčích zadání v dané problematice.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln