Modely a analýzy pokrytí indoor VLC

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýzy pokrytí místností pomocí komunikace ve viditelném světle

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika