Modelové výpočty pro termoterapii

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
Modelove_vypocty36
Popis:

Projekt je zaměřen na modelování EM pole při léčbě nádorových onemocnění, kdy s pomocí tzv. aplikátoru zahříváme při hypertermii nemocnou tkáň do té míry, že nemocné buňky začínají odumírat, zdravé díky lepšímu prokrvení přežívají. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu vlny v tkáni, která ovlivňuje teplotní rozložení. Při návrhu slouží jako dobrý odhad počítačový model.
Na modelování vždy navazuje experimentální ověřění pomocí tzv. fantomu- lze také zadat jako projekt.

Studijní obor:
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole