Miniaturizace mikropáskových patch antén

Kontakt: Hazdra Pavel – hazdrap(z)fel.cvut.cz
6133101
Popis:

Práce bude zaměřena na studium možností miniaturizace mikropáskových antén a jejich optimalizaci s ohledem na požadované frekvenční / vyzařovací vlastnosti.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí