Mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
tema4
Popis:

Cílem tohoto projektu je návrh expoziční komory pro mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení různých materiálů ve tvaru tenké vrstvy (např. textil). Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole