Mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení

Kontakt:

Prof. Jan Vrba, vrba@…

tema4
Popis:

Cílem tohoto projektu je návrh expoziční komory pro mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení různých materiálů ve tvaru tenké vrstvy (např. textil). Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole