Mikrovlnné pojítko na 11 GHz

Kontakt:

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@…

pojitko
Popis:

Z dostupných dílčích bloků sestavte mikrovlnné pojítko s modulací BPSK nebo QPSK. Ověřte funkčnost vysíláním a příjmem pseudonáhodné posloupnosti. Pro magisterské či bakalářské studium.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření