Metamateriál – Může mít materiál libovolně navržené elektrické parametry?

Kontakt: Macháč Jan – machac(z)fel.cvut.cz
machac_4ab
Popis:

Seznamte se s konstrukcí, strukturou a chováním umělých materiálů – metamateriálů, které jsou navrženy tak, abychom dostali jejich materiálové parametry (permitivita, permeabilita a vodivost) takové, jaké neexistují u „přírodních“ materiálů (prakticky libovolné velikosti od záporné po kladné).
Tyto umělé materiály jsou navrženy jako kompozitní materiály. Skládají se z periodicky se opakující struktury tvořené vhodnými (kovovými, dielektrickými) částicemi – zpravidla rezonančními, případně z náhodného rozložení těchto částic. Tyto částice musí být mnohem menší, než je vlnová délka šířící se vlny.
Cílem projektu (práce) je popsat vlastnosti a strukturu částic vhodných pro konstrukci takových materiálů při daném požadavku na výslednou velikost permitivity či permeability a zkoumat, jak se změní vlastnosti struktury při náhodných změnách vlastností jednotlivých částic a jejich umístění v prostoru.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole