Měření polarizačních vlastností antén

Kontakt: Mazánek Miloš – mazanekm(z)fel.cvut.cz
pol_cistota-mereni
Popis:

Prostudujte metody měření polarizačních vlastností antén a limity těchto metod z hlediska měření antén s vysokou polarizační čistotou. V případě bakalářského projektu či práce proveďte pro zvolený typ antény měření polarizačních vlastností a rozbor chyb, které ovlivňují tato měření.
V případě magisterského projektu či diplomové práce zhodnoťte současné limity a zaměřte se na zlepšení parametrů a lepší dostupnost polarizačních měření z hlediska existence kalibračních antén nebo přímého měření fáze a amplitudy. Rozeberte možné chyby měření, resp. vlivy nepřesností v měřicí soustavě (souosost testované a testující antény, vlivy okolí, dosažitelné přesnosti měření s ohledem na fázovou stabilitu kabelů atd.). Proveďte vzorové měření polarizačních vlastností na doporučené anténní struktuře a s doporučenou kalibrační anténou.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí