Měření parametrů nelineárních vláken

Kontakt: Komanec Matěj – komanmat(z)fel.cvut.cz
Popis:

Charakterizace a testy možností využití optických nelineárních vláken

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika