Měření parametrů nelineárních vláken

Kontakt:

M. Komanec, komanmat@…, S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Charakterizace a testy možností využití optických nelineárních vláken

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika