Limitující jevy v optických vláknech

Kontakt:

S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýza vnějších i vnitřních mechanismů v optických vláknech ovlivňujících specifické podmínky přenosu.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika