Limitující jevy v optických vláknech

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Analýza vnějších i vnitřních mechanismů v optických vláknech ovlivňujících specifické podmínky přenosu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika