Iterativně restartovaná Arnoldiho metoda pro řešení dekompozice do charakteristických modů

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_Arnoldi
Popis:

Nastudujte algebraické řešení tzv. zobecněného vlastního problému (generalized eigenvalue problem) a zaměřte se na algebraické metody, které tento problém řeší (QZ, resp. zobecněný Schurův rozklad, SVD a iterativní Arnoldiho metodu). Z uvedených algoritmů využijte právě Arnoldiho metodu (v MATLABu k dispozici jako built-in funkce) pro řešení dekompozice do charakteristických modů. Výsledky ověřte oproti již existujícímu řešení (QZ rozklad).

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí