IP datalogger (či IP kamera) na platformě Arduino

Kontakt: Mudroch Martin – mudrom1(z)fel.cvut.cz
Arduino_small
Popis:

Na platformě Arduino implementujte datalogger, který bude po přihlášení přes IP rozhraní poskytovat naměřená data ze senzorů připojených k základní desce.
Zadání lze upravit pro využití CCD kamery připojené k základní desce pomocí HTTP protokolu. Přístup bude zabezpečen pomocí hesla.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Ostatní