Inteligentní budovy a bezdrátové systémy

Kontakt:

Prof. Pavel Pechač,

budova-fel
Popis:

Stavby budoucnosti nemusejí nutně vynikat inteligencí pouze ve smyslu stavebních vlastností. Již dnes uživatelé očekávají bezproblémovou dostupnost bezdrátových služeb. Pasivní i aktivní prvky a konstrukce mohou zásadním způsobem ovlivňovat šíření signálů a tím i parametry bezdrátových sítí uvnitř celé budovy, na což se ve stavebnictví většinou nepamatuje. Rámcové téma nabízí řadu konkrétních zadání dle zaměření a zájmu studenta. Předpokládá se spolupráce s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy UCEEB. Zvláště vhodné pro studenty studijního programu Inteligentní budovy.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln