Indukční bezdrátové napájení

Kontakt: Kraček Jan – jan-kracek(z)fel.cvut.cz
Popis:

Práce je zaměřena na zkoumání vlastností bezdrátového indukčního napájení. Cílem je vytvoření systému pro bezdrátové indukční napájení. Obsahem bude analytický popis jednotlivých částí systému a jeho realizace. Jedná se určení optimálních vlastností struktur, které jsou vhodné pro daný systém.

O PROBLÉMU: Na straně zdroje výkonu vysílací cívka vybudí v daném prostoru magnetické pole. Na straně spotřebiče, který je umístěn v tomto prostoru je výkon dodán spotřebiči s pomocí přijímací cívky, která je vázána v tomto poli. K bezdrátovému přenosu výkonu mezi vysílací a přijímací cívkou dochází jevem elektromagnetické indukce.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí