Implementace metod zpracování radarových signálů pro velmi přesné určení azimutu cíle

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
Popis:

Implementujte tzv. super-resolution metody (MUSIC, ESPRIT, …) a aplikujte je na reálně změřená data z FMCW radaru pracujícího v pásmu 77 GHz. Metody se používají pro přesné určení azimutu (Direction-Of-Arrival – DOA) radarových cílů z pouze několika úhlových posunů změřených pomocí anténní řady. Jedná se o spolupráci s průmyslovým partnerem.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření