Hybridní multikriteriální optimalizace

Kontakt:

Miloslav Čapek, miloslav.capek@…

Capek_prj_MOO
Popis:

Nastudujte principy PSO (Particle Swarm Optimization), SOMA (Samo-se-organizující algoritmus) a multikriteriální optimalizace. Navrhněte mechanismus propojení těchto dvou evolučních algoritmů, pokuste se využít výhod jednotlivých metod. K dispozici budete mít kompletní vícedimenzionární a jednokriteriální PSO a SOMA, implementované v Matlabu.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí