Hollow-core/photonic bangap optická vlakna, mikrostrukturní vlákna

Kontakt:

M. Komanec, komanmat@…, S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýza, návrh parametrů a měření hollow-core/photonic bangap vláken pro účely vysokorychlostních komunikací a nelineární vláknové optiky.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika