Hollow-core/photonic bangap optická vlakna, mikrostrukturní vlákna

Kontakt: Komanec Matěj – komanmat(z)fel.cvut.cz
Popis:

Analýza, návrh parametrů a měření hollow-core/photonic bangap vláken pro účely vysokorychlostních komunikací a nelineární vláknové optiky.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika