Greenova funkce ve vlnovodu a její použití při numerickém řešení elektromagnetických polí

Kontakt: Jelínek Lukáš – jelinel1(z)fel.cvut.cz
Green_Waveguide
Popis:

Seznamte se s pojmem Greenovy funkce a její spektrální dekompozice. Tyto znalosti aplikujte na prostředí dokonale vodivého vlnovodu. V programovacím prostředí MATLAB implementujte výpočet reakčních integrálů mezi Rao-Wilton-Glisson bázovou funkcí a získanou greenovou funkcí. Promyslete integraci naprogramovaného řešení do balíčku pro numerické řešení elektromagnetického pole s pomocí elektrické integrální rovnice.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole