Fundamentální omezení magnetické levitace / magnetické pasti

Kontakt:

Lukáš Jelínek,

Magnetic_trap
Popis:

Prostudujte tématiku fundamentálních limitů v elektromagnetismu a jejich popis optimalizačním algoritmem. Prostudujte základní parametry diamagnetické levitace / magnetické pasti. Tyto znalosti použijte k určení optimálního proudového rozložení, které zajistí nejlepší možné parametry pro diamagnetickou levitaci / magnetickou past. Optimálního proudové rozložení určete numericky s využitím existujícího balíčku pro numerické řešení elektromagnetického pole, který je založen na elektrické integrální rovnici.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Teorie elektromagnetického pole