FSO Ad-Hoc sítě

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Analýza Ad-Hoc a mesh sítí založených na bezdrátové optice ovlivněných atmosferickými jevy (turbulencí atd)

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika