FSO Ad-Hoc sítě

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýza Ad-Hoc a mesh sítí založených na bezdrátové optice ovlivněných atmosferickými jevy (turbulencí atd)

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika