Frekvenčně selektivní povrchy

Kontakt: Hazdra Pavel – hazdrap(z)fel.cvut.cz
download
Popis:

Frekvenčně selektivní povrchy jsou tvořeny vhodnými motivy vyleptanými na substrátu. Tyto jsou navrženy tak, aby na specifických frekvencích propouštěly – nebo naopak s danou fází odrážely elektromagnetickou vlnu. Práce bude sestávat z rešerše a konkrétního modelování vybraných motivů pro aplikaci ploché reflektorové antény.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí