Frekvenčně selektivní povrch jako senzor úhlu či mechanické deformace

Kontakt: Valtr Pavel – valtrp(z)fel.cvut.cz
Valtr-FSS
Popis:

Frekvenčně selektivní povrchy jsou planární periodické struktury, které se většinou využívají jako frekvenční filtry. Na základě teorie frekvenčně selektivních povrchů pomocí simulátoru pole CST Microwave Studio navrhněte strukturu, pro kterou se její frekvenční charakteristika odrazu a průchodu bude měnit v závislosti na úhlu dopadající vlny (senzor úhlu s možností detekovat malé změny úhlů v řádu stupňů) či se frekvenční charakteristika odrazu bude měnit v závislosti na mechanickém roztažení/ srmštění (senzor mechanické námahy materiálu).

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln