Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
tema2
Popis:

Projekt je zaměřen na návrh expoziční komory pro výzkum biologických účinků EM pole. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve studovaném objektu (fantom, pokusné zvíře, člověk). Při návrhu expoziční komory je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole