Elektromagnetické pole generované mikrotubuly v živých buňkách

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
Mikrotubuly_45
Popis:

Mikrotubuly (dutá polymerní vlákna skeletu buňky) jsou vysoce elektricky polární a vyskytují se v téměř každé eukaryotní buňce. Na základě rozložení vázaného náboje a tvaru kmitů mikrotubulu lze určit EM pole v okolí mikrotubulu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole