Ekvalizační metody pro VLC/LED komunikaci

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Implementace ekvalizačních metod pro VLC/LED komunikaci v FPGA/ LabView

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika