Ekvalizační metody pro VLC/LED komunikaci

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Implementace ekvalizačních metod pro VLC/LED komunikaci v FPGA/ LabView

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika