Detekce pomocí vláken o zúženém průměru

Kontakt:

M. Komanec, komanmat@…, S. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Projekt bude zaměřen na analýzu, vývoj a testy taperovaných vláken (se zúženou oblastí jádra) pro senzorové účely.

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika