Čtení informace na dielektrickém substrátu- mohou rezonanční struktury nahradit optické čárové kódy?

Kontakt: Macháč Jan – machac(z)fel.cvut.cz
machac_rfid_tag
Popis:

V mnoha oborech se využívají prostředky pro čtení informace z tzv. tagů – obvodů, kde je informace zapsána a čte se pomocí ozáření vlnou z tzv. dotazovače. Obvody nesoucí informaci lze navrhnout jako pasivní obvody, které vhodným způsobem zakódují informaci do vlny odražené (prošlé) tímto prvkem. Seznamte se s možnou konstrukcí a funkcí těchto pasivních obvodů, které mohou být velmi levné a tedy vhodné pro masovou výrobu.
Cílem projektu (práce) je hledat prostředky, jak zmenšit rozměry stávajících pasivních obvodů pro zápis informace a studovat jejich chování.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí