Charakterizace dielektrických materiálů z nárazníku automobilu na mikrovlnných frekvencích

Kontakt: Adler Viktor – adlervik(z)fel.cvut.cz
Popis:

Implementujte měřicí metodu na zjištění komplexní permitivity vzorku materiálu. Metoda obecně musí být použitelná na mikrovlnných frekvencích s horní hranicí ideálně až 110 GHz. Metod je celá řada (rezonátory na DPS, vložená dielektrická výplň do koaxiálního vedení nebo vlnovodu, měření ve volném prostou, …) a v práci se můžete věnovat jen vybraným, případně podrobně rozpracovat pouze jednu metodu. Použitelná metoda je vždy omezena obrobitelností dostupných vzorků. Jedná se o spolupráci s průmyslovým partnerem.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Mikrovlnná technika a měření