Blízké pole antén

Kontakt: Hazdra Pavel – hazdrap(z)fel.cvut.cz
nf
Popis:

Seznamte se s výpočtem blízkého elektromagnetického pole antén. Na základě výsledků pro vybrané typy (dipól, smyčka, trychtýř) stanovte hranice vzdálené oblasti dle různých definic (vlnová impedance, rovinnost vlny, složky vyzářeného pole). Výsledky výpočtů porovnejte s výstupem ze simulátoru elmag. pole.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí