Bezdrátové optické spoje s pohyblivými uživateli

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Analýza využití bezdrátové optiky pro pohybující se uživatele v městské aglomeraci

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika