Bezdrátové optické spoje s pohyblivými uživateli

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Analýza využití bezdrátové optiky pro pohybující se uživatele v městské aglomeraci

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika